• Register

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS na teritoriji Srbije sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama sarađuje na pružanju direktne pravne pomoći građanima, analizi postojećih podataka i monitoringu karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih regulativa.

Mreža CHRIS je formirana iz potrebe umrežavanja ravnopravnih partnera koji realizuju direktnu, besplatnu pravnu pomoć licima čija se prava krše. Osnovana je 01.09.2000.godine na inicijativu pet nevladinih organizacija iz Srbije: Odbora za ljudska prava iz Niša, Negotina, Bora, Leskovca i Građanskog foruma iz Novog Pazara. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS registrovana je kao Savez udruženja građana i trenutno je rad Mreže CHRIS je organizovan kroz saradnju 6 kancelarija (u Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Vranju i Nišu) sa neophodnim tehničkim resursima i ukupno osamnaestoro (18) zaposlenih – deset žena i osam muškaraca. U proteklih pet godina ciljevi Mreže CHRIS realizovani su kroz sledeće programske aktivnosti:

1. Direktna pravna zaštita žrtvama kršenja ljudskih prava;

2. Informisanje građana o ljudskim pravima i promocija Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima;

3. Edukacija građana o ljudskim pravima;

4. Promocija i zaštita ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim i profesionalnim standardima