• Register

Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom 10-og decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Odbora za ljudska prava Valjevo, članice Mreže CHRIS održana je Konferencija za novinare.

Na konferenciji, koja je održana u Klubu osoba sa invaliditetom, govornici su bili: predstavnica Romske zajednice u našem gradu Danijela Janković, pedagoška asistentkinja, Jovana Vujić, sekretar društva za cerebralnu paralizu i koordinatorka Kluba OSI, kao i predstavnici Odbora za ljudska prava - Mreže CHRIS Saša Aleksić i Aleksandar Perović.

 

Ovo je bila dobra prilika da se još jednom pažnja javnosti i organa javne vlasti u našem gradu usmeri na svakodnevne teškoće sa kojima se susreću naši sugrađani iz posebno ugroženih grupa.Od stanovanja u potpuno neuslovnim i napuštenim stambenim objektima kojima preti urušavanje a koji su dom za više Romskih porodica, fizičkih barijera koje su nepremostiva prepreka za nesmetano uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne društvene tokove do nemogućnosti ostvarivanja prava iz domena rada, socijalnog i zdravstvenog osiguranja i drugih oblasti društvenog života.

Predstavnik Odbora za ljudska prava, Saša Aleksić je naglasio da je najveći broj obraćanja građana službi pravne pomoći Mreže CHRIS, u vezi sa ostvarivanjem prava na rad i drugih prava iz korpusa takozvanih ekonomskih prava.

Istaknuto je da, organi javne vlasti, imaju najveću odgovornost i obavezu da svim građanima i građankama omoguće ravnopravno uživanje prava koja im garantuje Ustav i zakoni Republike Srbije:

KZN 10.decembarKZN 10.decembar