• Register

Unapređivanje zaštite ljudskih prava pripadnika Romske zajednice

U organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija iz Beograda i kancelarije Mreže CHRIS iz Valjeva, 2. decembra 2014.g. održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima Romske zajednice sa teritorije grada Valjeva. Konsultacijama je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika zadužena za socijalna pitanja kao i predstavnici gradske uprave Valjeva zaduženi za zaštitu prava nacionalnih manjina i etničkih grupa.

Na skupu, koji je održan u Klubu OSI u Valjevu, bilo je reči o problemima sa kojima se predstavnici Romske zajednice svakodnevno susreću kao i o mogućnostima za njihovo prevazilaženje kao i unapređivanje zaštite ljudskih prava Romske zajednice u Srbiji.

Ovaj projekat, koji za cilj ima doprinos u stvaranju novog pravnog ambijenta za efektivno uživanje i zaštitu ljudskih prava pripadnika Romske zajednice, podržao je Civil Rights Defenders.

 konsultativni sastanak klub OSI Valjevo 2.dec. 2014konsultativni sastanak klub OSI Valjevo 2.dec. 2014