• Register

Pravna sredstva u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija

U okviru projekta LA JP, Odbor za ljudska prava Valjevo je 28. i 29. marta 2014.g. na Divčibarama organizovao seminar “Pravna sredstva u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija“.
Dvodnevnom seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika osam zatvorskih ustanova u Srbiji, između ostalih četiri upravnika i jedan zamenik upravnika, kao i jedan broj načelnika i pravnika, pravnih službi i predstavnika službi opštih poslova i službi za tretman. Svoje učesnike na seminaru imale su sledeće zatvorske ustanove:
KPZ za žene Požarevac, VP Dom Kruševac, KPZ za maloletnike Valjevo, KP zavod Požarevac-Zabela, Sremska Mitrovica i Niš, kao i Okružni zatvori u Beogradu i Novom Sadu.

U radnom delu seminaru su prisustvovali i predavači/radioničari koji su doprineli vrlo kvalitetnom interaktivnom radu.
Prvog dana rada, Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana Republike Srbije, predstavio je rad Zaštitnika građana u oblasti zaštite prava lica lišenih slobode i upoznao učesnike seminara sa utvrđenim stanjem, upućenim preporukama i njihovim sprovođenjem. Svoja izlaganja prvog dana imale su i predstavnice Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Gordana Stanković  i Svetlana Džukić, kao i Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda Valjevo i član monitoring tima Odbora za ljudska prava, koji je predstavio Analizu presuda Upravnog suda  u zatvorskim predmetima.
Drugog dana, Ivana Šaković, članica monitoring tima Odbora za ljudska prava je predstavila Izveštaj – sistem pritužbe u institucijama izolacije za maloletnike, nastao u okviru projekta LA JP.
Poslednji radni deo seminara bio je radioničarskog karaktera, kada su učesnici uz asistenciju Slobodana Arsenijevića, upravnika KPZ za maloletnike Valjevo, kroz SWOT analizu, dali svoj aktivan doprinos na temu „Pristup pravdi u ustanovama izolacije“.
Ukupan dvodnevni rad je ocenjen visokom ocenom kako od strane učesnika i predavača, tako i od organizatora skupa.