• Register

Jačanje sistema alternativnih kazni

U maloj Sali skupštine grada Valjeva 18.decembra ove godine, održan je prvi sastanak radne grupe na implementaciji pilot projekta „Međuresorna saradnja na postpenalnom prihvatu u Valjevu – jačanje sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija“.
Pored predstavnika Odbora za ljudska prava - CHRIS kancelarije u Valjevu, sastanku radne grupe su prisustvovali predstavnici grada Valjeva, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, KP zavoda za maloletnike u Valjevu, povereničke službe, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici sudstva i MUP-a, Caritasa i udruženja Dijalog.

Glavni cilj i zadatak na ovom pilot projektu, koji je podržala Evropska unija a sprovodi ga GIZ u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave Republike Srbije, je saradnja svih relevantnih institucija i organizacija u gradu, na pitanjima od važnosti i značaja za osuđena lica kao što su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita i drugo, kao i njihova priprema i postpenalni prihvat u lokalnoj zajednici.
Jedan od zaključaka sa ovog skupa je da u najkraćem periodu bude pripremljen i potpisan Protokol o saradnji svih aktera u gradu koji koji mogu da doprinesu realizaciji ovog projekta, da bi u prvoj polovini 2014. godine bile započete aktivnosti na postpenalnom prihvatu osuđenih lica.
Druga važna tema u fokusu rada međuresorne radne grupe, je jačanje kazne uslovne osude sa zaštitnim nadzorom kao i podizanje kapaciteta povereničke službe u Valjevu.
O ovoj temi govorili su predstavnici sudstva, Ministarstva pravde i državne uprave - Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, centra za socijalni rad, predstavnica povereničke službe u Valjevu kao i predstavnik GIZ-a.